Wiskunde in de oudheid --- Introductie ---


Configuratie


Welk onderwerp ?:

Welke moeilijkheidsgraad voor deze oefening:

Welk aantal sommen:

nauwkeurigheid van het antwoord?

Waarvoor wordt deze oefening gebruikt ?:


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent. .

Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.

Description: oefeningen met o.a. andere getallenstelsels interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, nice sophia antipolis university, history,algebra,arithmetic, speciale,oudheid,irak,geschiedenis,getallenstelsels,60 tallig,6 tallig,vwoplus,zestallig,zestigtallig,IRAK,egypte,mesopotamie