Statistiek II --- Introductie ---


Configuratie


Welk onderwerp ?:

Welke moeilijkheidsgraad voor deze oefening:

Welk aantal sommen:

nauwkeurigheid van het antwoord?

Waarvoor wordt deze oefening gebruikt ?:


Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent. .

Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.

Description: Een statistiek module (H4, H5) over de normale verdeling. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, nice sophia antipolis university, statistics, statistiek Statistique standaardafwijking standaarddeviatie sigma normale verdeling klokverdeling klokcurve Ti83 tabellen boekje standard deviation sigma statistics average mean normal distribution,hypothese,toetsing,H0,H1